Bloedluis bij pluimvee

U bent dus niet alleen… u die kippen houdt, zangvogels, duiven, siervogels, exoten… De particulieren die er een leuke en mooie hobby op nahouden. U wordt vroeg of laat geconfronteerd met bloedluis. Wij, van bloedluis.be, proberen jullie zo goed mogelijk te helpen bloedluis te voorkomen.
Maar in de landbouw zijn de gevolgen alles verwoestend voor 2017: binnen Europa verwacht men 231 miljoen euro aan schade door de bloedluis!
Dat is hallucinant en een verdubbeling tegenover 2005!

De gevolgen van bloedluis zorgen voor

  • bloedarmoede bij kippen
  • Vermagerde dieren
  • lage eierproductie en
  • een verminderde immuniteit
  • Mogelijke overdracht van ziektes :
    Salmonella, E.colli, e.d.

Omdat kippen hun verenkleed niet meer verzorgen, wordt er sneller gepikt door andere kippen en uiteindelijk gaat dit over in kannibalisme.

231 miljoen euro zal de Europese landbouwer moeten uitgeven om de gevolgen van bloedluis het hoofd te bieden. Deels zijn deze kosten en deze hallucinante bedragen te verklaren door omschakeling van bedrijven van kooien naar alternatieve huisvesting. Dus na het uitvoeren van maatregelen in het kader van dierenwelzijn, is er zeker nog werk aan de winkel om enkele gevolgen daarvan juist in te schatten. (bron: pluimveeweb)

bloedluis economisch en ecologisch verantwoord bestrijden

bloedluis economisch en ecologisch verantwoord bestrijden

Avimite wordt al geruime tijd  gebruikt in de bio-landbouw en meer om meer volgen de andere (traditionele) landbouwers.
Dat sterkt ons in het idee dat Avimite wel degelijk resultaten geeft en de totaal-oplossing kan worden voor zowel de professionele kippenhouder als de particuliere hobbyhouder van pluimvee en vogels. En in schril contrast tot de hoge bedragen hier vernoemd, kan je als particulier voor enkele tientjes vele maanden bloedluis bij vogels bestrijden.

Categorieën: Kippen