Het product bevalt niet, kan ik dit retour sturen?

Binnen een termijn van veertien (14) werkdagen na de aankoop van het product heeft de Koper het recht om aan de overeenkomst te verzaken. De Koper moet de Ark van Pollare vzw binnen voornoemde termijn per e-mail informeren van deze verzaking. (info@bloedluis.be)
De Koper zal binnen zeven (7) dagen nadat hij Ark van Pollare vzw heeft geïnformeerd omtrent deze verzaking het product terugzenden op eigen kosten aan verkoper.

In geval van verzaking aan de Overeenkomst moet de Koper op eigen kosten en op eigen risico het geleverde product terugzenden naar Ark van Pollare vzw, Pollarebaan 115 – 9401 Pollare (België)

De producten moeten worden teruggezonden tezamen met de pakbon en/of betalingsbewijs. Daarnaast mogen de teruggezonden producten niet zijn geopend, gebruikt of beschadigd.

Ark van Pollare vzw zal binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van het product, onderzoeken of is voldaan aan de voorwaarden, zoals opgesomd in bovenstaande artikels. Indien de teruggezonden producten niet voldoen aan deze voorwaarden, zal de Ark van Pollare vzw de Koper hieromtrent informeren en zal de verkoper de teruggezonden producten niet aanvaarden. De koper kan in een dergelijk geval niet aan de overeenkomst verzaken.

Indien de Koper zijn verzakingsrecht conform de hierboven vermelde bepalingen heeft uitgeoefend, zal de Ark van Pollare vzw de Koper het voor de betrokken producten aangerekende factuurbedrag, indien dit reeds door de koper was voldaan aan de Ark van Pollare vzw, terugbetalen aan de koper. Deze terugbetaling zal gebeuren na het verstrijken van de onderzoekstermijn, vijftien (15) dagen, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen nadat de koper de Ark van Pollare vzw heeft meegedeeld aan de overeenkomst te verzaken.